Audyt podatkowy

Audyt podatkowy jest unikatową usługą mającą na celu wewnętrzną weryfikację zgodności z prawem prowadzenia ewidencji podatkowej oraz deklarowania i rozliczania podatków w zakresie objętym tą usługą. Celem audytu jest sprawdzenie legalności i prawidłowości rozliczeń Podatnika oraz zarekomendowanie ewentualnych zmian, w tym również korekt deklaracji, a także przedstawienie innych zaleceń praktycznych umożliwiających uniknięcie nieprawidłowości w przyszłości. Obejmuje on głownie takie obszary jak: podatek VAT, podatek dochodowy, podatek akcyzowy, podatki i opłaty lokalne, ubezpieczenia społeczne, cła.  Audyt podatkowy ma również na celu zwiększyć bezpieczeństwo prawne i finansowe Podatnika, osób kierujących tym podmiotem oraz uczestniczących w jego rozliczeniach podatkowych.

Audyt obejmuje analizę całości dokumentacji źródłowej (w szczególności faktur, umów handlowych, rejestrów, ewidencji, deklaracji,, ksiąg podatkowych) dotyczącej badanego zagadnienia oraz weryfikację wewnętrznych procedur Kontrahenta. Badanie jest przeprowadzane również w oparciu o dokumenty i zdarzenia mogące wpływać na powstanie lub zakres obowiązku podatkowego w podatkach będących przedmiotem audytu, czy też dokumenty dotyczące zagadnienia będącego przedmiotem audytu.

Audyt zakończy się sporządzeniem Raportu, szczegółowo opisującego i podsumowującego ustalenia wynikające z przeprowadzonego badania, opis ewentualnych stwierdzonych nieprawidłowości oraz korekt deklaracji za badany okres, wskazanie praktycznych sposobów ich usunięcia, procedur umożliwiających uniknięcie występowania w przyszłości nieprawidłowości oraz uchybień w rozliczeniach.

Korzyści? 

Możliwość legalnego usunięcia błędów i zgodnego z prawem uniknięcia odpowiedzialności podatkowej oraz karnej skarbowej, wyjaśnienie wątpliwości związanych z rozliczeniami podatkowymi, a ponadto – zwiększenie bezpieczeństwa prawnego i finansowego Zlecającego/Podatnika.

Audyt podatkowy moze przeprowadzić niezależny audytor podatkowy. Może nim być spółka doradztwa podatkowego, firma audytorska, doradca podatkowy lub biegły rewident.

Audyt podatkowy jest nową instytucją prawa podatkowego dotyczącą największych przedsiębiorców. Procedura audytowa powiązana jest z tzw. umową o współdziałanie i porozumieniem podatkowym, które to instytucje mają zachęcać dużych podatników do ścisłej współpracy z organami skarbowymi. Zatem dla niektórych podmiotów moze okazać sie on „dobrowolnie” obowiązkowy. 

Dostępna na

Newletter

Skontaktuj się ze mną

O ważnych sprawach najlepiej rozmawiać z dedykowanymi profesjonalistami.
Dzieki temu podejmiesz trafne decyzje i bezpiecznie poprowadzisz swój biznes. Nie daj sie zaskoczyć! Wbrew pozorom podatkowe tematy da się opanować. 

 

Napisz do nas - z przyjemnością przedstawię CI możliwości rozwiązania Twojej sprawy podatkowej

15 + 14 =

lub umów się ze mną na spotkanie

Tymczasowo, istnieje możliwość umawiania spotkań tylko online.

 

Polecają nas

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

Jan Kowalski

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

Jan Kowalski

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

Jan Kowalski