Sukcesja rodzinna

Im większy majątek, tym więcej wyzwań związanych z jego uporządkowanym i przemyślanym przekazaniem następcom, którym w związku z tym trzeba zapewnić szczególną ochronę.

SUKCESJA RODZINNA contra SUKSCESJA PODATKOWA

Sukcesja podatkowa oznacza, że spadkobiercy (osoby, które nie odrzuciły spadku) z mocy samego prawa przejmują wynikające z przepisów prawa podatkowego:

– prawa majątkowe zmarłego, do których można zaliczyć prawo do zwrotu nadpłaty, zwrotu różnicy podatku naliczonego, prawo do zapłaty podatku w ratach, prawo do pomniejszenia przychodu o koszty poniesione przez spadkodawcę na nabycie jednostek uczestnictwa, prawo rozliczenia straty podatkowej;

– obowiązki majątkowe zmarłego, do których można zaliczyć obowiązek zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;

– prawa o charakterze niemajątkowym związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek (w przypadku kilku spadkobierców sukcesja praw o charakterze niemajątkowym będzie dotyczyła jedynie tych, którzy spełnią warunek prowadzenia działalności gospodarczej), do których można zaliczyć prawo korekty deklaracji oraz złożenia odwołania od decyzji.

Warto zwrócić uwagę, że termin „sukcesja podatkowa” może być mylący. Po pierwsze, szereg uprawnień przysługujących spadkodawcy w ogóle nie przechodzi na spadkobierców.

Po drugie, przejście praw i obowiązków nie odbywa się automatycznie, ale wymaga swego rodzaju potwierdzenia przez organ podatkowy w decyzji skierowanej do spadkobierców.

 

Sukcesja rodzinna  to dynamiczny proces zachodzący między dwiema generacjami, którego celem jest transfer do młodszego pokolenia wiedzy, władzy i własności z zachowaniem indywidualnych dla danego biznesu i rodziny wartości, ważnych dla obu stron procesu.

Sukcesja rodzinna to sukcesja podatkowa  wzmocniona procesem stworzenia Konstytucji Firmy Rodzinnej, to nie tylko szansa na jak najlepsze wykorzystanie majątku firmy rodzinnej, ale także sposób na zachowanie przez kolejne pokolenia trwałej organizacji, która będzie odzwierciedlała  ideały, wartości  i cele rodzinne jeszcze długo po odejściu obecnego szefa.  

Dostępna na

Newletter

Skontaktuj się ze mną

O ważnych sprawach najlepiej rozmawiać z dedykowanymi profesjonalistami.
Dzieki temu podejmiesz trafne decyzje i bezpiecznie poprowadzisz swój biznes. Nie daj sie zaskoczyć! Wbrew pozorom podatkowe tematy da się opanować. 

 

Napisz do nas - z przyjemnością przedstawię CI możliwości rozwiązania Twojej sprawy podatkowej

14 + 2 =

lub umów się ze mną na spotkanie

Tymczasowo, istnieje możliwość umawiania spotkań tylko online.

 

Polecają nas

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

Jan Kowalski

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

Jan Kowalski

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

Jan Kowalski