Księgowy i doradca podatkowy mogą skutecznie pomóc w prowadzeniu twojej firmy. Choć są podobne, to w rzeczywistości zajmują się całkowicie innymi zadaniami.

Za co odpowiada księgowy? Co robi doradca podatkowy?

 

Co robi księgowy?

Główny księgowy w firmach o ugruntowanej pozycji jest zwykle członkiem zarządu, co oznacza, że pozycja ta jest bardzo ważnym ogniwem funkcjonowania firmy. W przypadku małego przedsiębiorcy księgowy pomaga „ogarnąć” finanse firmowe. Warto jednak wiedzieć, że podstawowym obowiązkiem księgowego jest prowadzenie rozliczeń księgowych.

Zadania księgowego

Księgowy odpowiada za prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczenie podatków, prowadzenie ewidencji (np. środków trwałych). Dokonuje też wyceny aktywów i pasywów, tworzy deklaracje podatkowe, odpowiada też za to by wszystkie faktury (zarówno przychodowe i kosztowe) były prawidłowo rozliczone. Może pomóc w założeniu działalności gospodarczej, jej zawieszeniu i w przygotowaniu formularzy  do urzędów. Księgowy nie może reprezentować klientów przed organami podatkowymi. Jeśli więc księgowy przekonuje Cię, że pomoże przy kontroli urzędu skarbowego, to niestety niewiele może. Jedyne w czym pomoże to przygotowanie dokumentów. Poza tym nie może niczego formalnie podpowiedzieć, bo nie będzie to wiążące. Księgowy nie jest tez objęty ustawową tajemnicą zawodową.

Kto może być księgowym?

Księgowy jest zawodem, który nie podlega regulacjom. Nie trzeba mieć żadnych certyfikatów potwierdzających umiejętności. Księgowym może być każdy, fach ten  nie podlega nadzorowi żadnego organu. Obecnie żeby zostać księgowym wystarczy zdolność do czynności prawnych, nie być karanym za określone przestępstwa i mieć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Teoretycznie więc wystarczy odbyć krótki kurs księgowy i już można tytułować się specjalistą. Zdecydowaną większość księgowych na rynku stanowią jednak osoby, które skończyły studia wyższe związane z finansami, czyli np. ekonomię, czy rachunkowość. Księgowy, który prowadzi biuro rachunkowe musi zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jeśli jej jednak nie posiada, jedyne co mu grozi to kara grzywny.

Dobry księgowy zna oczywiście najnowsze przepisy rachunkowe, czasem nawet będzie w stanie podpowiedzieć ci czy lepiej rozliczać się ryczałtem czy kartą podatkową ale w zdecydowanej większości podpowie księgę przychodów i rozchodów. Nie zawsze też musi wiedzieć, czy opłacać ci się będzie zostanie płatnikiem VAT, czy nie. Wiedzę na ten temat zawsze warto skonfrontować z innym księgowym, wartościowym blogiem (np. biznesnaostro.pl), albo doradcą podatkowym. Dobre zaplanowanie biznesu na początku jest najważniejsze. Później z prawidłowym prowadzeniem rachunków, księgowy sobie poradzi.

Co robi doradca podatkowy?

Doradca podatkowy to najprościej rzecz ujmując bardziej zaawansowany księgowy. Doradca podatkowy ma prawo wykonywać wszystkie czynności, do których upoważniony jest księgowy. Dodatkowo jednak może doradzać przedsiębiorcy w zakresie prawa podatkowego. Może też reprezentować klientów przed organami podatkowymi, a także przed Sądami Administracyjnymi w trakcie kontroli podatkowych i celnych. Takich możliwości nie ma księgowy.

Kto może zostać doradcą podatkowym?

Żeby wykonywać tę profesję, doradca podatkowy musi mieć wykształcenie wyższe i zdać specjalny egzamin. Po zdaniu egzaminu doradca jest wpisywany na listę doradców podatkowych. Trzeba też mieć przynajmniej 2 lata praktyki zawodowej. Doradca podatkowy objęty jest obowiązkiem tajemnicy zawodowej, podobnej do tej, której musi przestrzegać np. adwokat czy radca prawny. Zawód doradcy podatkowego to zawód zaufania publiczngo. 

Choć może się wydawać, że doradca podatkowy ma więcej uprawnień, a więc stoi wyżej w „hierarchii” profesji związanych z prowadzeniem rozliczeń firmowych, nie zawsze musisz korzystać z niego. Jak wielokrotnie podkreślałem, dobry księgowy poprowadzi poprawnie twoje rachunki. I nie martw się. Firm w Polsce jest tak dużo, że prawdopodobieństwo kontroli ze strony urzędu skarbowego jest niewielkie. Szczególnie, jeśli wszystkie podatki płacisz w terminie, deklaracje spływają do określonych urzędów, a twoja działalność z księgowego punktu widzenia jest mało skomplikowana.

Naprawdę nie ma sensu płacić znacznie więcej za porady profesjonalisty jeśli nie będziesz w biznesie wykonywał żadnych skomplikowanych operacji.

Różnice między doradcą podatkowym a księgowym

Główną różnicą pomiędzy tymi zawodami jest z całą pewnością zakres specjalizacji. Podczas gdy księgowy skupia swoją wiedzę głównie na procesie prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowych i innych ewidencji, tak doradca podatkowy analizuje brzmienie przepisów mających wpływ na te właśnie obowiązki, które z reguły realizowane przez księgowego. Do zadań doradcy podatkowego najczęściej należy również przygotowywanie bardziej specjalistycznych dokumentacji, opracowań i opinii, a także działalność związana z reprezentowaniem podatnika w sporach z organami podatkowymi. Różnica pomiędzy tymi zawodami jest także zauważalna w kontekście wymagań stawianych kandydatom do podjęcia pracy w charakterze księgowego i doradcy podatkowego. Nie każdy dobry księgowy może zostać doradcą podatkowym i nie każdy doradca podatkowy jest w stanie rzetelnie zająć się prowadzeniem ksiąg podatkowych. Obydwa profesje są niezbędne, aby przedsiębiorcy mogli funkcjonować w naszej polskiej rzeczywistości podatkowej. 

 

Doradca podatkowy czy księgowy?

Podejmując decyzję odnośnie zaangażowania osoby, która wspierałaby od strony technicznej proces rozliczeń przedsiębiorstwa często pojawia się pytanie kto będzie lepszy: doradca podatkowy czy księgowy? Odpowiedź na to pytanie może nie być dla wszystkich satysfakcjonująca. Najlepszym rozwiązaniem jest bowiem zaangażowanie obu tych specjalistów. Podczas prowadzenia bieżących rozliczeń nieoceniona będzie pomoc doświadczonego księgowego, który ma praktyczne doświadczenie w prowadzeniu ksiąg i innych niezbędnych ewidencji oraz rejestrów. Jednocześnie maksymalną efektywność zapewni wsparcie księgowego wiedzą i doświadczeniem doradcy podatkowego, który w bardziej specjalistycznych kwestiach będzie mógł pomóc rozwiać występujące wątpliwości czy przygotować rzadziej spotykane w codziennej pracy księgowych opracowania, dokumentacje, polityki, strategie czy opinie. Doświadczony doradca podatkowy wesprze przedsiębiorstwo swoją wiedzą pozyskaną w procesie realizacji poprzednich projektów dla innych klientów z podobnej branży, wskaże na typowe ryzyka podatkowe, które z reguły identyfikuje w porównywalnych sytuacjach, określi sposoby zmniejszenia tych ryzyk i przypadku wystąpienia takiej konieczności będzie reprezentował swojego klienta w sporze z organami podatkowymi przed sądami administracyjnymi, przygotowując komplet dokumentów procesowych i skarg.

Podsumowanie:

Doradca podatkowy moze wykonywać czynności jakie wykonuje księgowy, jednakże księgowy nie może wykonywać wszystkich czynności, które wykonuje doradca podatkowy (tylko te które nie są zastrzeżone w ustawie). Z punktu widzenia przedsiębiorcy obydwie profesje są niezwykle ważne, aby móc dobrze funkcjonować w reżimach podatkowych zarówno polskich jak i międzynarodowych. 

Zachęcamy Państwa do nawiązania współpracy z naszą Kancelarią, która świadczy najwyższej jakości usługi doradztwa podatkowego, obejmujące przygotowywanie stosownych opinii, dokumentacji, opracowań, strategii, polityk czy pism.

Podoba Ci sie ten wpis?

Jeśli podobał Ci się artykuł, możesz go zalinkować. Wpis ma charakter popularyzatorski. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych we wpisie w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawno-podatkowej w indywidualnej sprawie proszę o kontakt.